Alla produkter

Krisberedskapsprodukter hos Nordic Preparation

Välkommen till Nordic Preparation, din främsta destination för krisberedskapsprodukter. Vi påstår stolt att du har hittat Sveriges mest omfattande e-handel med utrustning för krisberedskap hos oss.

Utforska vårt sortiment av färdiga krislådor, skräddarsydda för att förbereda dig inför potentiella kriser. Dessa lådor innehåller all nödvändig utrustning för att tillgodose grundläggande behov som värme, vatten, mat, kommunikation och första hjälpen.

Upptäck våra färdiga krispaket samt allt du behöver för ditt Everyday Carry-kit inom krisberedskap.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap innebär att vara förberedd på olika typer av kriser och katastrofer. Det handlar om att ha en handlingsplan för att agera vid krisens inträffande och att ha tillgång till resurser för att hantera situationen.

Vår krisberedskap inkluderar också kunskap om olika risker och hur man kan minimera dem.

Typer av kriser i Sverige

I Sverige kan olika kriser uppstå, såsom:

 • Översvämningar
 • Skogsbränder
 • Stormar och orkaner
 • Jordskalv
 • Cyberattacker
 • Terrorattacker
 • Pandemier

Förberedelse för en kris

Att vara väl förberedd för en potentiell kris kan vara avgörande för att hantera den effektivt när den inträffar. Här är några tips för din krisberedskap:

 1. Ha en krisplan
  Skapa en plan för att evakuera om nödvändigt, hitta skydd och kontakta nära och kära.

 2. Ha en krislåda
  En krislåda med mat, vatten, första hjälpen-kit, ficklampa, radio och värmande filtar är avgörande. Täck också personliga behov som mediciner.

 3. Kunskap om olika typer av kriser
  Förstå olika typer av kriser och deras risker för bättre beslutsfattande.

 4. Håll dig uppdaterad
  Använd en vevradio för att följa nyheter och myndigheters rekommendationer, oavsett var du befinner dig.

Höjd beredskap för effektiv krishantering

Samhällsskydd och beredskap är avgörande för Sveriges säkerhet. För att möta hot och risker arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontinuerligt för att höja beredskapen och stärka samarbetet mellan myndigheter, organisationer och individer.

Det civila försvaret spelar en nyckelroll i Sveriges krisberedskap och syftar till att skydda befolkningen och samhället vid krig, kriser eller allvarliga händelser.

Få mer information på:

 • msb.se – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • krisinformation.se – Krisinformation från svenska myndigheter

Vanliga frågor och svar om krisberedskap

Vad bör en Krislåda innehålla?
En krislåda bör inkludera basala förnödenheter som mat, vatten, första hjälpen-kit, ficklampa, radio och värmande filtar. Tänk också på personliga behov, som mediciner eller andra speciella varor.

Vad ska man bunkra inför krig?
Vid kris eller krig är tillgång till mat, vatten och bränsle viktigt. Ha även en plan för att ta dig till en säker plats om det behövs.

Hur mycket kontanter bör man ha hemma vid kris?
Ha alltid några tusen kronor i kontanter för att klara nödsituationer.

Måste jag kriga om det blir krig?
Medborgare i Sverige är inte skyldiga att delta i krig, men det kan finnas situationer där du behöver följa myndigheternas rekommendationer för din egen säkerhet.

Vad är en krisplan?
En krisplan är en plan för hur man ska agera vid kris. Den kan inkludera information om evakuering, skydd och kontakt med nära och kära.

Hur kan man minimera riskerna för en kris?
Kunskap om olika typer av kriser och deras risker hjälper dig att fatta bättre beslut. Följ också myndigheternas rekommendationer för att minimera riskerna.

Vad är viktigt att tänka på under en pandemi?
Under en pandemi är det viktigt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen. Det inkluderar att hålla avstånd, använda ansiktsmask och stanna hemma om du är sjuk. Säkerställ även tillgång till mat och mediciner.