Vad är viktigast i en krissituation?

|9/01, 2024

Vad är viktigast i en krissituation?

Testa dig själv!

Vid en kris är det viktigt att samhällets hjälp riktas till de som behöver den mest. Därför är det bra att planera för att kunna klara sig själv under en vecka eller längre om möjligt. Det är viktigt att utgå från dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan samhället fungerar normalt igen. Att ha en hemberedskap innebär att du är förberedd på att klara dig utan samhällets hjälp under en viss tid. 

Det kan vara jobbigt, men att testa sig själv kan vara en otroligt bra lärdom och till och med få dig och din familj att hitta nya lösningar som ni annars inte hade kommit på.

Testa till exempel att:

 • Vara utan mobil en hel dag
 • Inte använda bilen som transport
 • Sänka värmen i huset/lägenheten eller stänga av elen helt
 • Bara använda en viss mängd vatten per dag och person (testa 3 liter!)

För att ha en fullständig hemberedskap behöver du tänka på följande områden:

 • Mat och matlagning
 • Dricksvatten
 • Värme
 • Kommunikation
 • Läkemedel och första hjälpen-kit
 • Toalettbesök och hygien
 • Belysning (till exempel ficklampor och stearinljus)
 • Betalningar och kontanter, samt transporter (ha bilen fulltankad och alternativa färdmedel som till exempel cykel om möjligt)


Det är viktigt att uppdatera din hemberedskap regelbundet och se till att allt är i ordning ifall en kris uppstår.

Kriser kan uppstå när som helst, var som helst och utan förvarning. Det kan vara en naturkatastrof, en pandemi, en terrorattack eller en annan typ av kris. Oavsett vilken typ av kris det är, är det viktigt att vara förberedd för att kunna hantera den på ett effektivt sätt. I det här blogginlägget kommer vi att ge dig några användbara tips för att förbereda dig för en kris och skapa en plan för krisberedskap.


Skapa en krisplan

En krisplan är en skriftlig plan som beskriver hur du ska agera när en kris inträffar. Det är viktigt att skapa en krisplan i förväg och att alla i din familj eller närhet känner till den och vet vad de ska göra. Din krisplan bör inkludera kontaktinformation till nödnummer, en evakueringsplan, en samlingsplats och en lista över viktiga dokument och föremål som du behöver ta med dig om du måste evakuera.


Säkerställ tillgång till mat och vatten

I händelse av en kris kan mat och vatten bli knappa eller otillgängliga. Därför är det viktigt att ha en tillräcklig mängd mat och vatten för att klara sig under flera dagar. En bra riktlinje enligt MSB är att ha tillgång till minst tre dagars förråd av mat och vatten. Vi på Nordic Preparation föredrar minst 30 dagar.


Skapa en första hjälpen-kit

Ett första hjälpen-kit är en viktig del av din krisplan. Det bör innehålla grundläggande förnödenheter som bandage, alkoholbaserad handsprit, smärtlindrande läkemedel, termometer och annan medicinsk utrustning. Se till att första hjälpen-kitet är lättillgängligt och alla i din familj eller arbetsplats vet var det finns.


Säkerställ din ekonomiska stabilitet

En kris kan också påverka din ekonomiska stabilitet. Därför är det viktigt att ha tillräckligt med besparingar för att klara av att betala räkningar och andra utgifter under en längre tidsperiod. Om möjligt, se till att ha tillgång till kontanter och en kreditkort med tillräckligt med kreditutrymme.


Sammanfattning

Att vara förberedd för en kris är viktigt för att kunna hantera den på ett effektivt sätt. Genom att skapa en krisplan, säkerställa tillgång till mat och vatten, ha ett första hjälpen-kit och säkerställa din ekonomiska stabilitet, kan du vara redo för att möta kriser av olika slag.


På vår hemsida hittar du flera böcker som handlar krisberedskap för alla, hur du hittar mat i skogen, hur du klarar av en storm och många fler användbara tips och idéer. Klicka här!


Nyckelord: Krisberedskap, förberedelser inför kris, krisplan, hantering av kris, katastrofplanering