SÅ FÖRBEREDER DU DIG FÖR STORM OCH OVÄDER

|20/09, 2023

SÅ FÖRBEREDER DU DIG FÖR STORM OCH OVÄDER

Stormar och oväder är något som kan orsaka många problem för samhället och enskilda individer. För att undvika att hamna i trubbel när ovädret slår till är det viktigt att förbereda sig i förväg. Här får du tips på hur du kan skydda dig och vad du bör ha hemma.

Sverige har drabbats av flera kraftiga oväder genom åren, vilket bland annat kan leda till strömavbrott, trafikstörningar och teleavbrott. Vid storm är det viktigt att stanna inomhus för att undvika att skadas av fallande träd eller grenar. Om du behöver gå ut bör du undvika bilen eftersom det finns risk att träd och lyktstolpar faller på vägen. Kolla alltid väderleksrapporterna för att hålla dig uppdaterad om situationen.

För att förbereda dig på ett eventuellt oväder är det bra att ha vissa saker hemma. Ett gasolkök med bränsle eller en annan alternativ värmekälla kan vara till stor hjälp om strömmen går. En batteridriven radio eller vevradio, alternativt bilradion, är också viktig för att få tillgång till viktig information via Sveriges Radio P4. Stearinljus, värmeljus, tändare, ficklampa och batterier är också bra att ha till hands. Se till att batterierna i exempelvis ficklampor, klockradio och alarmsystem fungerar. En powerbank (bärbar laddare) till datorer, surfplattor och mobiltelefoner kan också vara till nytta om strömmen går och du behöver ladda upp dina enheter. Slutligen, se till att du har färskt vatten och livsmedel som inte kräver tillagning.

Här hittar du våra titanprodukter som är bra att ha vid ett strömavbrott.

Genom att förbereda dig på rätt sätt kan du minimera risken för att drabbas av problem vid ett kraftigt oväder. Se till att du har de nödvändiga sakerna hemma och håll dig uppdaterad om väderleksrapporterna.

VEM HAR ANSVAR FÖR VAD VID STORM?

I Sverige finns flera olika myndigheter och organisationer som ansvarar för räddningsinsatser vid olika typer av samhällsstörningar och kriser. Den kommunala räddningstjänsten är den primära ansvariga för räddningsinsatser vid storm och oväder, och tar hand om människor och djur i fara. Kommunen har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla information och stöd till invånare, turister och arbetstagare i händelse av samhällsstörningar, och ska se till att samhällsfunktioner som barnomsorg, äldreomsorg, skolor och dricksvattenförsörjning fortsätter fungera. Om flera kommuner påverkas kan länsstyrelsen ta övergripande ansvar och utse en räddningsledare. Nationella myndigheter som MSB kan bistå med materiel och personal vid större insatser, medan SMHI ansvarar för att göra väderprognoser och utfärda varningar vid oväder. Polisen ansvarar för räddning i fjällen och sjöar, medan energiföretag arbetar för att återställa elförsörjningen och Telia ansvarar för att snabbt återställa telenätet.

Nordic Preparation rekommenderar dig att ha ansvar över dig själv och din familj!