ORON I OMVÄRLDEN - SÅ PÅVERKAS DU

|20/09, 2023

ORON I OMVÄRLDEN - SÅ PÅVERKAS DU

Rysslands krig mot Ukraina har haft en betydande inverkan på säkerhetsläget i vår region. Förutom oro för ett potentiellt krig påverkar det svenska samhället på flera sätt, inklusive tillgången på el och drivmedel. Än så länge har kriget i Ukraina inte haft allvarliga konsekvenser för Sverige, men på sikt finns det en risk för att det kan uppstå brist på viktiga varor och tjänster.

DETTA KAN DU GÖRA.

Att känna sig både rädd och maktlös när det pågår ett krig i närheten av Sverige är en normal reaktion. Men som privatperson finns det flera åtgärder som du kan vidta för att förbättra situationen och minska din oro.

ENGAGERA DIG

Frivilliga är en viktig del av Sveriges krisberedskap och det är bra att fundera på vad du kan bidra med nu eller under framtida kriser. Det finns många sätt att engagera sig på.

Du kan engagera dig i någon av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer eller kontakta din lokala hjälporganisation för att ta reda på hur du kan hjälpa till.
Många kommuner har information på sina webbplatser om vilka organisationer som finns och vilken hjälp som behövs. Diskutera och öva frågor om säkerhet och beredskap i din bostadsrättsförening, idrottsförening eller med dina grannar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram filmer och övningsmaterial som är lämpliga för både privatpersoner och föreningar. Du kan även skänka pengar till en etablerad hjälporganisation som ger stöd på plats i Ukraina.

VAR KÄLLKRITISK OCH SPRID INTE DESINFORMATION

Det är extra viktigt att vara källkritisk under kriser och allvarliga händelser. Just nu finns en ökad risk för desinformation och spridning av rykten som syftar till att påverka Sverige. För att minska risken kan du hjälpa till genom att:

  • Söka information från trovärdiga källor.
  • Vara uppmärksam på felaktig information och undersöka vem som ligger bakom informationen och tjänar på att den sprids.
  • Undvika att sprida vidare felaktig information och rykten.

SKYDDA DIG MOT CYBERANGREPP

Genom att skydda din egen information bidrar du till att stärka samhällets försvar mot cyberangrepp. För att en IT-attack ska lyckas krävs att angriparen hittar en säkerhetslucka, så det är viktigt att du tar följande åtgärder:

  • Se till att säkerhetsuppdateringar installeras på din dator, telefon eller andra enheter som är anslutna till internet så snart som möjligt.
  • Var försiktig när du klickar på länkar och bilagor eller laddar ned program från okända mejl, sms eller webbsidor. Var särskilt vaksam om du inte känner till avsändaren.
  • Använd starka lösenord som är långa och innehåller en kombination av små och stora bokstäver, siffror och specialtecken.

HA EN HEMBEREDSKAP

Att vara förberedd på kriser är avgörande för att säkerställa ens överlevnad och välbefinnande. En viktig del av detta är att planera för att kunna hantera bristen på vatten, mat och värme i minst en vecka. Det kan inkludera att ha tillgång till vattenflaskor och mat som inte kräver tillagning eller kylning, samt att ha en reserv av bränsle eller en alternativ värmekälla. Genom att ta dessa enkla förberedelser kan man öka sin chans att klara sig igenom en kris på ett säkert och bekvämt sätt.

TA HAND OM DIN EGEN OCH DINA NÄRSTÅENDES PSYKISKA HÄLSA

Det är vanligt att känna oro inför det som sker i Ukraina, men det finns sätt att hantera stress och rädsla. Här är några tips:

  • Försök att fortsätta leva ditt liv som vanligt och kom ihåg att det inte finns någon omedelbar fara för Sverige.
  • Hitta sysselsättningar som du mår bra av, det kan vara något så enkelt som att läsa en bok eller ta en promenad. Om du upplever att nyhetsflödet förvärrar din oro, försök att begränsa din exponering för nyheter.
  • Prata med någon du litar på om dina känslor. Om du föredrar att prata med någon utanför ditt nätverk finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller e-post.
  • Var stödjande mot andra som kan ha det svårt. Läs på om hur du kan hjälpa människor som är i kris.

LÄRA SIG FÖRSTA HJÄLPEN

När det gäller att stärka samhällets motståndskraft mot olyckshändelser, kriser och angrepp är det viktigt att så många som möjligt kan bidra med hjälp.
Ett sätt att göra det är att lära sig mer om första hjälpen och hur man kan agera om någon har skadat sig allvarligt.

På vår sida om första hjälpen har vi samlat information och länkar om hur du kan agera vid olika situationer, till exempel vid hjärtstopp, blödningar och andra typer av skador. Genom att öka kunskapen om första hjälpen kan vi gemensamt öka vår förmåga att agera vid olyckshändelser och rädda liv.