KRIG OCH BEREDSKAP

|15/09, 2023

KRIG OCH BEREDSKAP

För att öka landets försvarsförmåga kan det vara nödvändigt att höja beredskapen. Vid höjd beredskap krävs det en samordnad insats från hela samhället för att säkerställa att de mest kritiska funktionerna fortsätter att fungera. Detta kan innebära att olika delar av samhället behöver samarbeta för att säkerställa tillgången till viktiga resurser såsom mat, vatten och mediciner. Det kan också vara nödvändigt att se över och stärka infrastrukturen för att minska sårbarheten vid en eventuell kris eller hotbild. En höjd beredskap kan bidra till att öka landets motståndskraft och trygghet vid en eventuell påfrestning.

HÖJD BEREDSKAP

För att stärka Sveriges försvarsförmåga och säkerhet kan regeringen vidta åtgärder som att höja beredskapen. Detta kan ske vid till exempel krig och konflikter i vårt närområde eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vår nation eller utgör hot mot vår självständighet. Vid höjd beredskap är det viktigt att följa myndigheternas råd och hålla sig uppdaterad om läget. Om man är krigsplacerad så måste man omedelbart inställa sig för tjänstgöring. Informationen om höjd beredskap kommer att spridas genom radio och TV, där Sveriges Radio P4 är beredskapskanal och kommer att snabbt kunna förmedla viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap.

Se alltid därför till att ha en nödradio hemma för att hålla dig informerad om strömmen skulle gå. Här kan du beställa en.

Du kan även läsa mer om MSB:s information om höjd beredskap.

ANDRA LAGAR KAN TILLÄMPAS VID HÖJD BEREDSKAP

Under höjd beredskap ges regeringen större handlingsfrihet och befogenheter att fatta beslut, och det kan vara nödvändigt att tillämpa andra lagar utöver de som gäller i fredstid. Det kan innebära att staten har rätt att ta över privat egendom som behövs för totalförsvaret, till exempel byggnader, transporter och maskiner.

Höjd beredskap kräver också att både kommuner och statliga myndigheter anpassar sin organisation och verksamhet till de särskilda krav som då gäller. Även om förhållandena är utmanande är det till exempel kommunens ansvar att fortsätta upprätthålla verksamheter som äldreomsorg, skola och renhållning.

SKYDDSRUM

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum som kan ta emot ungefär sju miljoner människor. Om skyddsrummen behöver användas vid krig eller vid höjd beredskap enligt regeringens beslut, så ska de kunna göras redo inom två dygn. Skyddsrummen är belägna i olika typer av byggnader, till exempel bostadshus och industrifastigheter. Vid flyglarm ska du omedelbart söka skydd i ett skyddsrum eller annat säkert utrymme. Flyglarmet består av korta tonstötar som hörs under en minut.

Här kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

VID ALLVARLIGA HÄNDELSER ANVÄNDS HESA FREDRIK (UTOMHUSLARM).

Normalt sett används radio och tv för att förmedla viktiga meddelanden till allmänheten (VMA). Men vid allvarliga händelser kan utomhusvarningssystemet, kallat Hesa Fredrik, också användas. Hesa Fredrik kan användas för att larma om beredskap eller flyglarm om Sverige hamnar i krig.

BEREDSKAPSLARM

SIGNAL 30 SEKUNDER – UPPEHÅLL 15 SEKUNDER, UPPREPAS UNDER 5 MINUTER.

Beredskapslarm används av regeringen för att meddela att det finns en omedelbar risk för krig eller att landet redan befinner sig i krig. Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart söka skydd inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få uppdateringar. Var beredd på att snabbt kunna lämna din bostad och ta med dig det viktigaste, såsom varma kläder, dricksvatten och dina id-handlingar. Om du är krigsplacerad, så är det viktigt att du omedelbart tar dig till den plats du har fått besked om.

FLYGLARM

Signal med korta stötar under 1 minut.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.
Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN, VMA

Signal 7 sekunder – uppehåll 14 sekunder, upprepas 6 gånger.

VMA, vilket står för Viktigt meddelande till allmänheten, används för att varna allmänheten vid olika händelser, såsom gasutsläpp, bränder med explosionsrisk eller störningar i viktiga samhällsfunktioner. Vanligtvis förmedlas VMA genom radio och tv, men vid allvarliga händelser kan även utomhusvarningssystemet, kallat "Hesa Fredrik", användas. Test av utomhuslarmet för VMA görs klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Om du hör VMA-signalen vid någon annan tid ska du omedelbart gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information eller besök Krisinformation.se. Du kan även ringa 113 13 för att få mer information.

FARAN ÖVER

Ihållande signal i 30 sekunder.

Signalen betyder att faran är över. Det innebär att du inte längre behöver hålla dig inomhus med stängda fönster, dörrar och ventilation. Om du befinner dig i ett skyddsrum eller skyddande utrymme kan du lämna det.

Källor: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, broschyren Om krisen eller kriget kommer (utgiven av MSB).

SÅ FÖRBEREDER DU DIG FÖR KRIS

Situationer av kriser och krig kan leda till att samhället fungerar annorlunda än vad vi är vana vid, till exempel kan det uppstå störningar i el- och vattenförsörjningen eller brist på vissa livsmedel på grund av händelser i omvärlden.

HA BEREDSKAP FÖR EN VECKA

I händelse av en samhällskris prioriteras hjälpen till de som är mest i behov av den. Det är viktigt att planera för att kunna klara sig utan samhällets hjälp i minst en vecka, och helst längre om det är möjligt. När du planerar din krisberedskap bör du utgå från dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan handla om att ha tillräckligt med mat, vatten och mediciner för att klara en längre tid, samt ha en plan för kommunikation och möjlighet att söka skydd om det behövs.

TIPS FÖR DIN HEMBEREDSKAP:

Mat: För att vara förberedd inför en eventuell samhällskris är det viktigt att ha extra mat hemma som ger tillräckligt med energi. Det är bra att använda sig av hållbara livsmedel som kan tillagas snabbt, kräver lite vatten eller som kan ätas utan tillagning. Detta kan inkludera exempelvis konserver, torkad frukt och nötter, samt energibars och annan liknande mat.

Vatten: Det är viktigt att ha tillgång till rent dricksvatten under en samhällskris. Räkna med att ha minst tre liter vatten per vuxen och dygn tillgängligt. Om du är osäker på vattnets kvalitet bör du kunna koka vattnet för att göra det säkert att dricka. Om toaletten inte fungerar kan du använda kraftiga plastpåsar som du placerar i toalettstolen för att tillfälligt hantera avfall. Vi rekommenderar även att ha ett vattenfilter för att rena vattnet för att inte riskera att bli sjuk. Här hittar du våra vattenfilter.

Värme: Om elen försvinner under en kall årstid kan bostaden snabbt bli kall. Det är därför viktigt att samla sig i ett rum och använda filtar för att täcka fönstren och mattor för att isolera golvet. Tänk på att undvika brandrisker genom att släcka alla ljus innan ni somnar. För att få in syre bör ni regelbundet öppna fönstret och vädra.

Kommunikation: Vid en allvarlig händelse är det viktigt att ha tillgång till viktig information och kunna kommunicera med anhöriga och räddningstjänst, sjukvård eller polis. Sveriges Radio P4 är en viktig källa till information, men om elen och internet inte fungerar kan det vara svårt att nå elektroniskt lagrad information. Därför bör du skriva ner viktiga telefonnummer och annan relevant information på papper. Vi rekommenderar er även att ha en nödradio. Här kan ni beställa vår vevradio.